Facultat de Dret

Client: Universitat de Barcelona

Creació de la imatge corporativa de la Facultat de Dret de la UB

Director creatiu: Jordi Sàrries i Carola Ribas