Revista Adimo

Client: ADIMO (Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial, de Mollet i Comarca)

Logotip i branding per disseny de la revista i el web corporatiu

Director creatiu / desenvolupador web: Joan Ferrando