Revistes Thea

Client: Laboratorios Thea

Disseny i maquetació de les revistes periòdiques d’informació de salud oftalmològica Thea Información i Thea Superficie Ocular

Director creatiu: Jordi Sàrries